לכל מי שמצוי בתחום חיפויי המבנים ידוע, ברור ומעוגן בחוק שעבור כל סוג של חיפוי מתועש כמו גם חיפוי אבן טבעית או לוחות שיש חובה לבצע מערכת עגינה קונסטרוקטיבית לאחיזת לוחות החיפוי, קשירתם וביטונם לשלד המבנה.

המהפכה של PHOMI באה לידי ביטוי בהציעה מוצר ירוק בעל חזות טבעית לחלוטין – דמוי שיש, אבן, צפחה, קרמיקה, צמנט, עץ ועוד..

אשר אינו זקוק לעיגון ולקשירה, הכי קרוב במראהו למוצר המבוקש ומיושם בהדבקה בלבד כאשר עובי המוצר אינו עולה על 3 מ"מ. 

סרטון הדרכה להתקנת אריחי PHOMI