PHOMI על סל מוצריה הרחב והאיכותי, מביאה פתרונות יישום פשוטים ובסיסיים אשר בסוף התהליך מתקבלת התוצאה הרצויה, כאשר אופן הביצוע קל, מהיר ויעיל לאין שיעור מכל פתרון חיפוי אחר.

PHOMI מוזילה עלויות לוגיסטיות ותפעוליות, מיעלת באופן חד את מהירות הביצוע באתרים ומשפרת בעצם השיטה את איכות הגימור - לרמה גבוהה משמעותית מהמוכר בענף היום.

PHOMI מציעה סל חיפויים רחב מאד, ברמות גימור, טקסטורות וגוונים שונים, יחד עם מידות וגודל חיפויים מיוחדים וחריגים מהמוכר.

PHOMI בתהליך הייצור המתוכנן והמדויק מחקה באופן מושלם את היופי הטבעי והאקראי של האבן ולכן לכל לוח מראה ייחודי משלו. 

PHOMI היא טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך אשר עשויה לשנות תפיסות יסוד בתחום החיפויים, ומביאה שינוי לענף הבניין העולמי ואלינו כשהיא מוגנת בפטנט רשום וחובק עולם.

 טכנולוגית PHOMI נוספה לאחרונה לסל מוצריה של חברת מ.א.ל.מ מוצרי איכות לבניה מתקדמת בע"מ והיא מציעה פתרון בניה איכותי, ירוק לסביבה, פשוט ליישום, חסכוני ועמיד בתקנים ישראלים ובינלאומים.

חברת מ.א.ל.מ פעילה בשוק הבניה מזה כ-25 שנה וערה לצורכי הענף והפיתוחים החדשים.

כחלק מחזון החברה ותפיסת העבודה המוטמעת בנו אנו מאמינים בתהליך השינוי המתבצע בענף הבניה המתקדמת והירוקה בארץ, ופועלים לקידום הערכים שהיא מביאה עימה לאיכות החיים והסביבה.